Välkommen till Ekström Fastigheter
Vi är ett Alingsåsbaserat, familjeägt fastighetsbolag med fokus på kommersiella lokaler.

Några av våra kunder