Ekström Fastigheter köper Fodret på Bolltorp

Vi på Ekström Fastigheter är mycket glada och stolta över möjligheten att fått köpa och vidarutveckla fastigheten Fodret på Bolltorps Handelsområde i Alingsås.

Öppningen kommer att ske under hösten som tidigare planerat. Det är också då som Ekström Fastigheter officiellt tar över fastigheten. Vi ser det som en långsiktig investering och är övertygade om att den för med sig en positiv utveckling för Alingsås som handelsstad. Bolltorpsområdet rymmer redan ett antal duktiga handels- och serviceföretag, och kommer framöver att utgöra Alingsås självklara område avseende nyetableringar.

Den typ av handelsområde som Fodret och Bolltorp representerar  har inte funnits tidigare i Alingsås och blir därför ett utmärkt komplement till övrig befintlig handel. Butikerna som etablerar sig här passar inte in i centrum och konkurrerar därför inte med centrumhandeln. Tvärtom får Alingsås möjlighet att attrahera nya kundgrupper, inte minst från grannkommunerna.

Butikerna som etablerar sig på Fodret i etapp ett är Coop, ÖoB, Flügger Färg och Harald Nyborg. Utöver dessa finns ytterligare en byggrätt på 1 500 kvm där hyresgäst ännu inte är klar.

Vid frågor eller intresse kring Fodret kontakta PA Ekström här.