Lokalnytt

Alingsås Ungdomsmottagning flyttar till Hammaren Företagscenter på Söderport i Alingsås.

EKSTRÖM FASTIGHETER bygger tillsammans med SEFA Byggnads AB nya verksamhetslokaler åt Ungdomsmottagningen i Alingsås. Hyresgäst blir Närhälsan, inom VG-regionen. Den 450 kvm stora lokalen hyresanpassas från grunden, helt enligt hyresgästens önskemål. Av tillgänglighetsskäl förläggs verksamheten i bottenplan, och blivande entré blir mot Göteborgsvägen.

Projekteringsstart äger rum i början av oktober, och beräknad inflyttning är planerad till april 2014.

EKSTRÖM FASTIGHETER tackar för förtroendet, och hälsar Närhälsan med Alingsås nya Ungdomsmottagning välkommen som hyresgäst.