Bilder på våra fastigheter

Bilderna från Bolltorps handelsområde är tagna av Peter Svensson.