Ekström Fastigheter bygger nytt åt Uveco

Företaget Uveco har haft sin hemvist på Borgens gata i Alingsås sedan 2003. I dagarna har en hyresöverenskommelse ingåtts med Ekström Fastigheter, som förbinder sig att nyuppföra lager- och kontorsutrymmen åt företaget på Kristineholm i Alingsås. Läs hela pressreleasen här.

På bilden här ovanför syns PA Ekström (till höger), VD Ekström Fastigheter, och Per Johnsson, VD Uveco, när de förseglar uppgörelsen genom ett klassiskt handslag.