Historik

EKSTRÖM FASTIGHETER – Rötter inom dagligvaruhandeln

Ekström Fastigheter har sina rötter i den dagligvaruhandel familjen Ekström etablerade i Alingsås i början av 1960-talet. År 1961 köpte Arne och Alva Ekström kvartersbutiken ”Erikssons på Hagaplan” i Alingsås. Denna bytte namn till EKSTRÖMS och kom att bli en av de första i regionen att framgångsrikt utveckla självservicekonceptet inom dagligvaruhandeln. Verksamheten expanderade snabbt och flyttade ”över gatan” år 1968, då grunden lades till dagens butiksfastighet, också den på Hagaplan.

EKSTRÖMS – Pionjär inom svensk lågprishandel

Ekströms Stormarknad i Alingsås blev snabbt ett branschbegrepp och kom tidigt att inta rollen som en av pionjärerna inom svensk lågprishandel. Affärsidéns framgång hade sin bakgrund i stora rationella direktköp från fabrikanter; eget grossistlager reducerade bort fördyrande mellanled, vilket möjliggjorde låga priser till konsument, förenat med god lönsamhet.

EKSTRÖMS STORMARKNAD blir Willys

Ekströms Stormarknad etablerades, förutom i Alingsås, också i köpcentren på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg och Kungsmässan i Kungsbacka. Efter Axfoods (dåvarande D- Gruppens) förvärv av flera västsvenska lågpriskedjor under 1980- och 90-talen kom de succesivt att samlas under den gemensamma lågprisprofilen ”Willys”. Alingsåsbutiken såldes som en av de sista ”fria butikerna” i Västsverige år 1997. Butiken hade då en årsomsättning på 200 miljoner kronor och 100-talet anställda.

EKSTRÖMBOLAGEN

Butiksfastigheten på Hagaplan ägdes sedan år 1988 av familjens egna förvaltningsbolag, Ekström Fastigheter i Alingsås AB, och behölls i samband med försäljningen av butiksrörelsen. År 2003 förvärvades KB Charlotten förvaltning, och år 2014 Ekström Varg AB. Moderbolag i koncernen är Ekström Varg Invest AB.

BOLLTORPS HANDELSOMRÅDE

Ett av våra största enskilda förvaltningsobjekt har under de senaste åren varit fastigheten Alingsås Fodret 14, på vilken vi byggt upp och utvecklat ”Bolltorps handelsområde”, ett av Västsveriges snabbast växande handelsområden, innehållande merparten av landets starkaste varumärken inom detaljhandel. I december 2020 överläts fastigheten till Svenska Handelsfastigheter, som bedriver förvaltning av liknande objekt i över 60 av landets kommuner.

EKSTRÖM FASTIGHETER I ALINGSÅS – Engagemang och fortsatt expansion

Ekström Fastigheter är alltjämt familjeägt, och bolagets huvudinriktning är förvaltning, uthyrning och fastighetsutveckling, där lokalhyresgäster utgör den främsta kundgruppen. Affärsvolymen har successivt vuxit till att i dagsläget omfatta 100-talet hyresgäster på totalt 30 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta. Ekströmbolagen presterar tillsammans ett årligt hyresvärde om 25 miljoner kronor, och ambitionen är att uppnå fortsatt lönsam och positiv volymutveckling, byggd på lokalt engagemang och nöjda hyresgäster.