EKSTRÖM FASTIGHETER – Rötter inom dagligvaruhandeln
Ekström Fastigheter har sina rötter i den dagligvaruhandel familjen Ekström etablerade i Alingsås i början av 1960-talet. År 1961 köpte Arne och Alva Ekström kvartersbutiken ”Erikssons på Hagaplan” i Alingsås. Denna bytte namn till EKSTRÖMS och kom att bli en av de första i regionen att framgångsrikt utveckla självservicekonceptet inom dagligvaruhandeln. Verksamheten expanderade snabbt och flyttade ”över gatan” år 1968, då grunden lades till dagens butiksfastighet, också den på Hagaplan.

EKSTRÖMS – Pionjär inom svensk lågprishandel
Ekströms Stormarknad i Alingsås blev snabbt ett branschbegrepp och kom tidigt att inta rollen som en av pionjärerna inom svensk lågprishandel. Affärsidéns framgång hade sin bakgrund i stora rationella direktköp från fabrikanter; eget grossistlager reducerade bort fördyrande mellanled, vilket möjliggjorde låga priser till konsument, förenat med god lönsamhet.

EKSTRÖMS STORMARKNAD blir Willys
Ekströms Stormarknad etablerades, förutom i Alingsås, också i köpcentren på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg och Kungsmässan i Kungsbacka. Efter Axfoods (dåvarande D- Gruppens) förvärv av flera västsvenska lågpriskedjor under 1980- och 90-talen kom de succesivt att samlas under den gemensamma lågprisprofilen ”Willys”. Alingsåsbutiken såldes som en av de sista ”fria butikerna” i Västsverige år 1997. Butiken hade då en årsomsättning på 200 miljoner kronor och 100-talet anställda.

EKSTRÖMBOLAGEN
Butiksfastigheten på Hagaplan ägdes sedan år 1988 av familjens egna förvaltningsbolag, Ekström Fastigheter i Alingsås AB, och behölls i samband med försäljningen av butiksrörelsen. År 2003 förvärvades KB Charlotten förvaltning, och år 2014 Ekström Varg AB, samtliga helägda dotterbolag till koncernmoderbolaget Ekström Varg Invest AB.

EKSTRÖM FASTIGHETER I ALINGSÅS – Engagemang och fortsatt expansion
Ekström Fastigheter är alltjämt familjeägt, och bolagets huvudinriktning är förvaltning, uthyrning och fastighetsutveckling, där lokalhyresgäster utgör den främsta kundgruppen. Affärsvolymen har successivt vuxit till att i dagsläget omfatta 100-talet hyresgäster på totalt 30 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta. Ekströmbolagen presterar tillsammans ett årligt hyresvärde om 25 miljoner kronor, och ambitionen är att uppnå fortsatt lönsam och positiv volymutveckling, byggd på lokalt engagemang och nöjda hyresgäster.

ekstroms-historia