EKSTRÖM FASTIGHETER – Rötter inom dagligvaruhandeln
Ekström Fastigheter har sina rötter i den dagligvaruhandel familjen Ekström etablerade i Alingsås i början av 1960-talet. År 1961 köpte Arne och Alva Ekström kvartersbutiken ”Erikssons på Hagaplan” i Alingsås. Denna bytte namn till EKSTRÖMS och kom att bli en av de första i regionen att framgångsrikt utveckla självservicekonceptet inom dagligvaruhandeln. Verksamheten expanderade snabbt och flyttade ”över gatan” år 1968, då grunden lades till dagens butiksfastighet, också den på Hagaplan.

EKSTRÖMS – Pionjär inom svensk lågprishandel
Ekströms Stormarknad i Alingsås blev snabbt ett branschbegrepp och kom tidigt att inta rollen som en av pionjärerna inom svensk lågprishandel. Affärsidéns framgång hade sin bakgrund i stora rationella direktköp från fabrikanter; eget grossistlager reducerade bort fördyrande mellanled, vilket möjliggjorde låga priser till konsument, förenat med god lönsamhet.

EKSTRÖMS STORMARKNAD blir Willys
Ekströms Stormarknad etablerades, förutom i Alingsås, också i köpcentren på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg och Kungsmässan i Kungsbacka. Efter Axfoods (dåvarande D- Gruppens) förvärv av flera västsvenska lågpriskedjor under 1980- och 90-talen kom de succesivt att samlas under den gemensamma lågprisprofilen ”Willys”. Alingsåsbutiken såldes som en av de sista ”fria butikerna” i Västsverige år 1997. Butiken hade då en årsomsättning på 200 miljoner kronor och 100-talet anställda.

EKSTRÖMBOLAGEN
Butiksfastigheten på Hagaplan ägdes sedan år 1988 av familjens egna förvaltningsbolag, Ekström Fastigheter i Alingsås AB, och behölls i samband med försäljningen av butiksrörelsen. År 2003 förvärvades KB Charlotten förvaltning, och år 2014 Ekström Varg AB, samtliga helägda dotterbolag till koncernmoderbolaget Ekström Varg Invest AB.

BOLLTORPS HANDELSOMRÅDE
Vårt största enskilda förvaltningsobjekt utgörs av fastigheten Alingsås Fodret 14, på vilken vi under drygt sex år byggt upp och utvecklat ”Bolltorps handelsområde”, ett av Västsveriges snabbast växande handelsområden, innehållande merparten av landets starkaste varumärken inom detaljhandel.

EKSTRÖM FASTIGHETER I ALINGSÅS – Engagemang och fortsatt expansion
Ekström Fastigheter är alltjämt familjeägt, och bolagets huvudinriktning är förvaltning, uthyrning och fastighetsutveckling, där lokalhyresgäster utgör den främsta kundgruppen. Affärsvolymen har successivt vuxit till att i dagsläget omfatta 100-talet hyresgäster på totalt 30 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta. Ekströmbolagen presterar tillsammans ett årligt hyresvärde om 25 miljoner kronor, och ambitionen är att uppnå fortsatt lönsam och positiv volymutveckling, byggd på lokalt engagemang och nöjda hyresgäster.

ekstroms-historia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ekstromfastighet/ekstromfastigheter.se/wp-content/themes/ekstrom/footer.php on line 224