Om Ekströmfastigheter

EKSTRÖM FASTIGHETER är ett ägarlett familjeföretag i Göteborgsnära, expansiva och trivsamma Alingsås. I vår verksamhet ligger fokus på ansvarsfull lokalförvaltning, uthyrning och fastighetsutveckling. Vi har förtroendet att erbjuda 100-talet hyresgäster i skilda branscher dryga 30 000 kvadratmeter kommersiell lokalyta

Affärsidé

Vår affärsidé är att, med lokal förankring, förvärva, utveckla och förvalta attraktiva kommersiella fastigheter belägna i tillväxtregioner.

Vision

Vår vision lyder: Genom gott entreprenörskap och hög kompetens skall vi alltid infria och överträffa våra hyresgästers förväntningar.

Kärnvärden

  • Långsiktigt
  • Lokalt
  • Engagerat