Ekström Fastigheter vill bygga 80 lägenheter centralt

Stationsstaden är arbetsnamnet på den nya stadsdel som planeras på det sk A plus-området mellan E20 och järnvägsstationen. Ekström Fastigheter planerar här att nyuppföra 80-talet hyresrätter på tomterna Alingsås Hammaren 2 och 6, med adresser Göteborgsvägen 10 och 12.

Hela området har en stor potential. Läget, det är 100 meter från stationshuset till våra tomter, kommer att göra bostäderna attraktiva. Mer centralt kan du knappast bo. Projektet befinner sig i ett tidigt projekteringsstadie.

Mer information om projektet kommer inom kort…