Sveriges största Second Hand-butik byggs i Alingsås

PMU/Interlife har fr.o.m. årskiftet 2013/14 etablerat samarbete med Vinden Second Hand i Ekströmhuset på Maskingatan 6 i Alingsås. En rad förändringsarbeten initieras under våren.

Verksamheterna övertar ytterligare c:a 1 300 kvm lokalyta och såväl butiksyta som cafédel kommer i samband härmed att utökas.

PMU Vinden Second Hand får efter ombyggnationen, som beräknas vara klar i maj -14, en totalyta om 3 500 kvm, och blir därmed en av landets i särklass största Second Hand-butiker.

EKSTRÖM FASTIGHETER välkomnar den nya samarbetspartnern och önskar PMU Vinden Second Hand lycka till.